hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaURSO report 2020

URSO Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 309 kb [309 kB]

Zverejnené: 24.2.2020 12:12:50


ZMLUVA O DIELO č. 01/KŽP/2019

Zmluva o dielo - „OcÚ Čertižné - Zníženie energetickej náročnosti budovy“

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 210 kb [210 kB]

Zverejnené: 6.2.2020 17:56:08


Nájomná zmluva PS Čertižné - Obec Čertižné

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Čertižné medzi PS Čertižné a Obcou Čertižné 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 44 kb [44 kB]

Zverejnené: 10.1.2020 14:11:47


Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 173 kb [173 kB]

Zverejnené: 2.1.2020 19:38:15


Harmonogram zberu odpadu 2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 152 kb [152 kB]

Zverejnené: 17.12.2019 17:42:40


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 29. februára 2020: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 23 kb [23 kB]

Zverejnené: 11.12.2019 12:37:29


Systém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa - Okresný úrad Prešov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 29 kb [29 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:28:20


Systém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 498 kb [498 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:27:35


Zverejnenie e-mailovej adresy pre HLASOVACIE PREUKAZY - voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 72 kb [72 kB]

Zverejnené: 9.4.2019 9:52:58


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 42 kb [42 kB]

Zverejnené: 25.3.2019 21:56:23Strana 2 z 7

1.

december

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


9.

december

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook