hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR a Obec Čertižné marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 436 kb [436 kB] Zmluvy 25.03.2021 11:29:19
Faktúry január 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 356 kb [356 kB] Faktúry 15.02.2021 11:09:37
Faktúry december 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 689 kb [689 kB] Faktúry 24.01.2021 10:55:04
Kúpna zmluva Obec Čertižné - Poľovnícka spoločnosť Čertižné 2021 Predávajúci predáva v celosti (v podiele 1/1 k celku) nehnuteľnosť v katastrálnom území Čertižné, evidovanú na LV č. 398, stavba so súpisným číslom 239, ktorá je postavená na parcele č. 558/1 . súbor vo formáte PDF o veľkosti 104 kb [104 kB] Zmluvy 04.01.2021 9:03:42
Faktúry november 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 279 kb [279 kB] Faktúry 15.12.2020 16:49:33
Faktúry október 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 365 kb [365 kB] Faktúry 15.12.2020 16:48:54
Zmluva o budúcej zmluve Divadlo Alexandra Duchnoviča 2020 Zmluva o budúcej zmluve o odohratí divadelného predstavenia DAD v obci Čertižné 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 501 kb [501 kB] Zmluvy 08.12.2020 8:12:31
Zmluva o výpožičke zariadení - Sčítanie obyvateľstva 2021 Zmluva o výpožičke koncových zariadení a SIM kariet k Sčítaniu obyvateľstva 2021 Obec Čertižné - Štatistický úrad SR súbor vo formáte PDF o veľkosti 428 kb [428 kB] Zmluvy 27.11.2020 10:25:17
Faktúry september 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 505 kb [505 kB] Faktúry 07.10.2020 11:20:19
Nájomná zmluva ihrisko Nájomná zmluva na prenájom ihriska - Gréckokatolícka cirkev - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 5202 kb [5202 kB] Zmluvy 05.10.2020 9:02:43

Strana 3 z 20

30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook