hlavný obrázok stránky

Basic information

Information type
Mayor: Ing. Peter Tričák
Population: 356
First written reference: 1431
Area of village: 2373 hectares
County: Medzilaborce, Prešov self-goverming region
Contact: 057/73 92 197
starosta@certizne.eu

1.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


8.

február

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook