hlavný obrázok stránky

Evidencia pohrebiska

Pre stiahnutie situačného plánu vo formáte PDF kliknite SEM.

Pre stiahnutie zoznamu hrobových miest k situačnému plánu kliknite SEM.

Cirkev>Evidencia pohrebiska

20

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


11

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek