hlavný obrázok stránky

Evidencia pohrebiska

Pre stiahnutie situačného plánu vo formáte PDF kliknite SEM.

Pre stiahnutie zoznamu hrobových miest k situačnému plánu kliknite SEM.

Cirkev>Evidencia pohrebiska

23.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


7.

júl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook