hlavný obrázok stránky

Evidencia pohrebiska

Pre stiahnutie situačného plánu vo formáte PDF kliknite SEM.

Pre stiahnutie zoznamu hrobových miest k situačnému plánu kliknite SEM.

Cirkev>Evidencia pohrebiska

22.

apríl

Zber separovaného odpadu

Elektro

V čase: 7:00 - 10:00


23.

apríl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook