hlavný obrázok stránky

Oznamy 2015

27.12.2015

21.12.2015

20.12.2015

Voľba výboru Únie žien v Čertižnom sa uskutoční na najbližšom zasadnutí členov - 26.12.2015 o 16:00. V uvedenom termíne bude zároveň umožnené aj prihlasovanie nových členov.

07.12.2015

02.12.2015

V súvislosti s vypracovávaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka ohľadom ďalšieho smerovania obce.
Dotazník nájdete na tomto odkaze: DOTAZNÍK_PHSR
Pri vyplňaní je dôležité vybrať obec Čertižné v prvej otázke. Za Váš čas strávený pri vyplňaní ďakujeme!

29.11.2015

20.11.2015

Dňa 13. novembra 2015 rozhodol minister hospodárstva JUDr. Vazil Hudák o podpore projektu obnovy verejného osvetlenia v obci Čertižné vo výške 35173€ (výzva číslo KaHR–22VS–1501). V obci tak budú vymenené všetky svetelné body verejného osvetlenia za najnovšie - LEDkové, vymenené budú aj oba elektrické rozvádzače. Táto výmena znamená okrem estetickej stránky aj výrazné šetrenie prostriedkov obce z dôvodu nízkej spotreby a dlhej životnosti takýchto svietidiel. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

04.11.2015

18.10.2015

Rekonštrukcia sociálnych zariadení obecného úradu financovaná z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.

05.10.2015

Rekonštrukcia komínového telesa financovaná z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.

09.09.2015

PROSBA O POMOC - zahlasujte a podporte tak projekt obnovy oddychovej zóny na začiatku obce pri futbalovom ihrisku. Každý hlas sa počíta a posúva tento projekt bližšie k realizácii. Na jedno telefónne číslo/email môžete odovzdať až 3 hlasy, okrem toho zdieľaním tohoto príspevku môžete o pomoc poprosiť aj svojich známych. Hlasovať môžete TU. Hlasovanie prebieha do 5. októbra 2015 a z každej oblasti (u nás je to oblasť VÝCHOD) môžu vyhrať 3 projekty s najväčším počtom hlasov. Za každý hlas vopred ĎAKUJEME!

05.09.2015

V sobotu 05.09.2015 bola obec predstavená v rusínskom rádiu Rusyn.fm. Záznam z archívu nájdete po kliknutí SEM.

28.08.2015

V sobotu 22.08.2015 obec navštívil Metropolita Pravoslávnej cirkvi (českých zemí a Slovenska) - arcibiskup Rastislav. Zastavil sa pri hroboch A.I. Dobrianského a J.I. Stavrovského, nakoniec spolu s ďalšími predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi bola odslúžená moleben pri hrobe I. Chanátha, ktorý v rokoch 1900 - 1930 pôsobil ako správca farnosti Čertižné a výraznou mierou prispel k šíreniu pravoslávnej viery na slovenskom území.

18.08.2015

Obec na základe žiadosti adresovanej Ministerstvu financií Slovenskej republiky získala dotáciu vo výške 11 000€ určenú na havarijné opravy budovy obecného úradu. V rámci tejto dotácie bude zrekonštruovaný komín z plynovej kotolne a sociálne zariadenia obecného úradu. Naplánovaný termín prác je do konca tohto roka (2015).

17.08.2015

Pozvánka "Výstup na Kameň" - 23.08. o 10:00

29.07.2015

Pozvánka na "Deň pre deti" - 08.08. od 14:00

19.06.2015

Pozvánka na futbalový turnaj v obci - 11.07. od 13:00

18.06.2015

Pripojte sa na bezplatnú WiFi sieť v okolí obecného úradu. SSID: certizne_free_wifi

17.06.2015

Obec sa zapojila do národného projektu "Dátové centrum obcí a miest" spolufinancovaného EU. Tento projekt sa týka zvýšenia úrovne vo vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou a zlepšenia možností vo využívaní informačných technológií. Obec tak získala stolový počítač s kompletným vybavením, multifunkčnú tlačiareň a jeden notebook. Samozrejmosťou je aj bohaté softvérové vybavenie.

04.06.2015

Pravidelné informácie o dianí a aktualitách v obci nájdete aj na oficiálnej facebookovej stránke obce: https://www.facebook.com/Certizne

01.06.2015

Dňa 1.6.2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu obce a zástupcov obecného zastupiteľstva v Gminie Rymanów za účasti Burmistrza Wojciecha Farbanca a jeho zástupcu Jana Materniaka. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce pri príprave medzištátnych projektov.

29.05.2015

Nový propagačný leták obce.

20.05.2015

Dňa 9.5. sa uskutočnilo neformálne stretnutie starostu obce Čertižné, zástupcov obecného zastupiteľstva obce, primátora mesta Medzilaborce Ing. Vladislava Višňovského s vedením a študentmi Univerzity Rzeszow - odbor Šport a rekreácia. Stretnutie sa týkalo možností cezhraničnej spolupráce a rozvoja turizmu v našej oblasti.

18.05.2015

04.05.2015

30.04.2015

Do národného projektu "Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie 2015" sa zapojila aj obec Čertižné, čím od 1. mája 2015 získali dve osoby prácu na plný pracovný úväzok a dve osoby prácu na polovičný pracovný úväzok v rámci obce Čertižné.

31.03.2015

30.03.2015

10.03.2015

Touto cestou žiadam všetkých občanov obce Čertižné, aby neznečisťovali verejné priestranstvá obce (napríklad pri toku rieky Laborec), čím sa nielenže narúša estetický vzhľad okolitej prírody a samotnej obce, ale vytvárajú sa ďalšie náklady v súvislosti s odstraňovaním čiernych skládok odpadov, ktoré by mohli byť použité na iné účely v prospech obce.
Ďakujem.
Ing. Peter Tričák - starosta obce

20.02.2015

09.02.2015

18.01.2015

07.01.2015

01.01.2015

Oznamy>Oznamy 2015

19.

september

Kultúrny program

Labirsky beťare, FS Krasnobridčanka

V čase: 15:00 - 17:00


23.

september

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook