hlavný obrázok stránky

Oznamy 2017

22.11.2017

13.11.2017

16.10.2017

12.09.2017

22.08.2017

Srdečne Vás všetkých pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú A.I. Dobrianskému - už 3. septembra v našej obci. Zároveň dávame do pozornosti, že po skončení slávností v Čertižnom bude v Medzilaborciach odohrané predstavenie o A.I.Dobrianskom v podaní Divadla Alexandra Duchnoviča - ak máte záujem sa predstavenia zúčastniť, obec bude mať zabezpečený autobus. POZOR - z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné záväzne sa prihlásiť v termíne do stredy 30.08. na obecnom úrade, tu na facebooku, prípadne na tel. čísle 0917 745 172 /starosta/. Záväzne sa prihláste aj v prípade, že na vystúpenie sa dopravíte sami - každému budú bezplatne vydané lístky.

09.08.2017

26.07.2017

18.07.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto obec Čertižné bude v termíne 3. augusta 2017 od 07.10 hod. do 16.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

27.07.2017

1. sväté prijímanie v obci Čertižné 18.06.2017

 

26.06.2017

Počas prvej polovice roka 2017 boli vypracované a podané nasledujúce projekty:

  •  Ministerstvo financií SR: rekonštrukcia priestorov pre vytvorenie obecného archívu a reprezentačných priestorov /rekonštrukcia volebnej miestnosti/
  •  Ministerstvo vnútra SR: rekonštrukcia západných priestorov KD pre účely DHZ - spoločenská miestnosť, posilovňa, denná miestnosť, garáž pre techniku
  •  Ministerstvo vnútra SR: žiadosť o vybavenie DHZ obce protipovodňovým vozíkom
  •  Ministerstvo vnútra SR: žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu PPS 12 pre účely DHZ obce
  •  Ministerstvo hospodárstva: žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ
    O výsledku podaných žiadostí Vás budeme informovať priebežne!

23.05.2017

OZ Kolysočka - Kolíska vyhlásilo verejnú zbierku na počesť 200. výročia narodenia A.I. Dobrianského. Vyzbierané peniaze budú v plnej miere darované našej obci za príkladnú starostlivosť o hrob Adolfa Dobrianskeho - na zakúpenie a vyhotovenie pamätnej tabule, prípadne busty Adolfa Dobrianského. Pamätná tabuľa, prípadne busta Adolfa Dobrianského /v závislosti od výšky vyzbieranej sumy/, bude vystavená na čestnom verejnom mieste v Čertižnom. Prispieť môže ktokoľvek, minimálna suma je 5€ pričom meno darcu /ak si to praje/ sa zobrazí pri darovanej sume. Príspevok je možné darovať na stránke: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4521 Za každý dar vopred ďakujeme! /výzva prebieha do 18. decembra 2017/

21.05.2017

Obecný úrad Čertižné a Gréckokatolícka farnost Čertižné Vás srdečne pozývajú na posvätenie aút v sobotu 27. mája o 16:00 na parkovisku pod chrámom.

12.05.2017

Starosta obce vyhlásil 2.stupeň povodňovej aktivity!

08.05.2017

Aj toto dokážu ľudia - čistenie nelegálnych skládok pokračuje aj v tomto roku a aj táto skládka pred obcou bola minulý týždeň kompletne vyčistená. Aby sa zabránilo obnoveniu skládok či vzniku nových, boli na problémové miesta osadené fotopasce s okamžitým prenosom snímkov. Celkovo boli v okolí obce rozmiestnené 4 fotopasce, ktoré budú pravidelne kontrolované a operatívne premiestňované, pričom nákup fotopascí bol financovaný z prostriedkov Ministerstva životného prostredia /projekt Obnova dediny/. Veríme, okrem pravidelného vývozu veľkokapacitných kontajnerov, separácii odpadu aj toto pomôže k čistejšiemu okoliu obce!

07.05.2017

Vatra oslobodenia 2017 - fotogaléria po kliknutí SEM.

04.05.2017

POZOR ZMENA: Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa zapálenie vatry oslobodenia PRESÚVA na sobotu (06.05., 20:00 hod.). Kladenie venca pri pamätníku ostáva v pôvodnom čase a termíne, teda v piatok 05.05. o 19:00.

25.04.2017

23.04.2017

Propagácia obce na finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji U18 v Poprade /23.04.2017/. Ak sa aj vy chystáte na zaujímavé podujatie a zároveň chcete spropagovať našu obec, na obecnom úrade Vám radi požičiame štátnu vlajku s nápisom obce!

 

22.04.2017

V sobotu 22.04. sa zúčastnili naši stolní tenisti a zástupcovia obce medzinárodného odvetného zápasu v partnerskej obci Jaśliska.

10.04.2017

03.04.2017

22.03.2017

V nedeľu 19.03.2017 odohrali naši stolní tenisti medzinárodný priateľský zápas so stolnými tenistami z našej partnerskej obce Jaśliská (Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach).Veríme, že prežili pekné športové popoludnie a tešíme sa na odvetu na pôde Jaślísk.

20.03.2017

14.03.2017

List starostu obce zo dňa 15.02.2017 adresovaný spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) so žiadosťou o prehodnotenie modernizácie rozvodov el. energie v obci z dôvodu častých výpadkov v poslednom období a odpoveď zástupcov Východoslovenskej distribučnej (VSD) ktorá má v správe rozvody el. energie. V minulom období boli tiež odoslané listy mobilným operátorom so žiadosťou o prehodnotenie zosilnenia signálu v obci.

28.02.2017

25.02.2017

18.02.2017

Dňa 07.02.2016 bol obci Čertižné schválený projekt pre rozvoj turistickej infraštruktúry v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur! O podrobnostiach budeme informovať v nasledujúcom období.

11.02.2017

19.01.2017

Čistenie obecných komunikácií po víkendovej kalamite 1. stupňa.

08.01.2017

 

Oznamy>Oznamy 2017

30

november

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené predmety

V čase: 7:00 - 10:00


7

december

Zber separovaného odpadu

PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek