hlavný obrázok stránky

Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva


Naspäť


Strana 1 z 2

Prehľad dochádzky poslancov za volebné obdobie


29.

marec

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


12.

apríl

Zber odpadu

Bežný komunálny odpad a zmiešané plasty/PET

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook