hlavný obrázok stránky

Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva


Naspäť


Strana 1 z 2

Prehľad dochádzky poslancov za volebné obdobie


30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook