hlavný obrázok stránky

Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva


Naspäť


Strana 1 z 2

Prehľad dochádzky poslancov za volebné obdobie


28.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


4.

marec

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook