hlavný obrázok stránky

Cirkevné oznamy

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

 

NOVÉ:  Pozvánka na sv. misie v Čertižnom (.PDF)

 

 

 

STRECHA FARY - Faktúry a dokumenty.PDF

(kliknite na odkaz)

 

 ceny sú uvedené s DPH.

 

 

-

 

 

 

Projekt: Gréckokatolícky chrám v Čertižnom, ÚZPF č. 115/1 - Náter strechy a kovových konštrukcií.

Číslo zmluvy: MK-4995/2019-423

 

Správa o realizácii projektu s fotodokumentáciou (PDF)

Faktúra za natieranie strechy chrámu

Faktúra za práce naviac na streche chrámu (mimo projekt) 

Výzva na predkladanie ponúk - natieranie strechy (ukončené, DOC)

 Zmluva o dielo (PDF)

 

 -

 

 

 

Dar na cerkov môžte zaslať aj na účet farnosti:
SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkev>Cirkevné oznamy

7.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


9.

jún

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook