hlavný obrázok stránky

Cirkevné oznamy

Program Kontakty Oznamy Cintorín

2020

V súčastnosti prebieha farská zbierka na výmenu strešnej krytiny na farskej budove.
Zatiaľ sa vyzbieralo 1.800,- €. Prispieť môžete osobne v cerkvi alebo na fare alebo na farský účet.

 

Dar na cerkov môžte zaslať aj na účet farnosti:
SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Pán Boh zaplať!
 

 

Plánované zbierky:

19. júl Svojpomocný fond pre farnosti ✓  
9. august Katechizácia a katolícke školy ✓  
13. september Boží hrob ✓

(presunutá
z 10.4.)

4. október Na dobročinné diela Svätého Otca ✓

(presunutá
z 29.6.)

18. október Misie (nebola uskutočnená)
 
8. november Podporný fond II. (nebola uskutočnená)  
29. november

Charita II. ✓

 
13. december Seminár II. ✓

(presunutá
z 13.9.)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk - natieranie strechy (do 03.08.2020)
 
 

Projekt "Roztiahnime nové siete":

 

 

 

 


 

 

 

 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Drahí veriaci, slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. To znamená, že aj slávenie Veľkonočných sviatkov bude prebiehať v chrámoch bez prítomnosti verejnosti. S tým sú spojené viaceré opatrenia, ktoré vám prinášame v nižšie uvedených inštrukciách.

1. Sviatosť zmierenia

2. Dokonalá ľútosť a brožúra kajúcej pobožnosti

3. Úplné odpustky

4. Sväté prijímanie

5. Duchovné prijímanie

6. Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii

7. Prijatie sviatosti manželstva

8. Metropolitná púť do Krakova

9. Prosba o pomoc farnostiam

10. Komplexný prehľad online bohoslužieb v Prešovskej metropolii

11. NOVÉ!!! Brožúry rodinných domácich liturgií

12. NOVÉ!!! Akatist k svätým Kozmovi a Damiánovi

13. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

14. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

15. NOVÉ!!! Texty veľkonočných obradov

2019

 

 

 

 

 

 

2018

 

  • Novým správcom gréckokatolíckej farnosti Čertižné je Mgr. Dušan Chapčák.

2017

2016

  • Fotogalériu z posvätenia vody dňa 06.01.2016 nájdete po kliknutí SEM.

2015

  • Betlehemské svetlo bude k dispozícii 24.12.11:15 pred obecným úradom.
  • Posvätenie plodov dňa 20.09.2015

  • Novým správcom gréckokatolíckej farnosti Čertižné je Mgr. Radoslav Vaco.

Cirkev>Cirkevné oznamy

20.

január

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


3.

február

Zber odpadu

Plasty, PET fľaše, komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook