hlavný obrázok stránky

Židovský cintorín

Židovský cintorín je vzdialený približne 1,5 km (smerom na Medzilaborce) od obecného úradu v Čertižnom. Cintorín je po rekonštrukcii oplotenia a aj jednotlivých náhrobných kameňov.

 

 

 

 

 

 

 

Pamiatky v obci>Židovský cintorín

25.

máj

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


27.

máj

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook