hlavný obrázok stránky

Michal Beskid

Narodenie: 18. október 1796, Kobulnica (Svidník) - Slovenská republika,

Úmrtie: 12. apríl 1879, Čertižné - Slovenská republika

 

Detstvo prežil s rodičmi a tak ako ostatným členom z rodu Beskidových, i jemu sa dostalo príslušného všeobecného i náboženského vzdelania na seminári. Bol vysvätený v rozmedzí rokov 1822-1829.
Michal Beskid s manželkou Máriou (nar. 1805) mali jediného syna Gregora Beskida (nar. 1829 - Kobulnica). Krátko nato bol pridelený v roku 1830 na farnosť v Čertižnom, kde slúžil až do svojej smrti v apríli roku 1879, to je plných 49 rokov.
Počas svojej služby v Čertižnom bol nielen dobrým duchovným otcom, ktorý pomáhal tunajšiemu obyvateľstvu prekonávať starosti všedného života, ale aj kultúrno-spoločenským dejateľom tej doby. V rokoch 1869 až 1881 žil na svojom majetku v Čertižnom Adolf Dobriansky, čo oboch rusínskych dejateľov vzájomne spájalo v ich národnostnom snažení.
Michal Beskid bol významným kultúrnym činiteľom rusínskeho národného snaženia, etnografom, publicistom a spolupracovníkom velikánov rusínskeho národného života Alexandra Duchnoviča a Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Keď s J.I. Stavrovsky - Popradov usiloval dostaď do rodnej obce Sulín, biskup nesúhlasil a v jari roku 1879 zostal bez práce, lebo jeho nadriadený ho prepustil zo zamestnania. V Čertižnom v apríli 1879 zomiera tamojší farár Michal Beskid, významný kultúrny činiteľ a publicista. Stavrovsky podal žiadosť na uvoľnené miesto. Zásluhou patróna Čertižného A.I. Dobrianskeho, ktorý mal rozhodujúce právo v záležitostiach obsadenia fary, bol biskupským úradom vymenovaný za kňaza v Čertižnom a 2. mája 1879 navždy opustil Prešov.
Michal Beskid a manželka Mária sú pochovaní v Čertižnom /17-ty rad, hrob č. 388/. Ich vnuk Anton Beskid bol jedným z najvýznamnejších rusínskych politikov vôbec. Pochádzal z malej šarišskej dedinky Hanigovce, ležiacej na južných svahoch Čergovských vrchov. Narodil sa 16. septembra 1855 do národne uvedomelej rusínskej rodiny.

 

Pamiatky v obci>Michal Beskid

19.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


28.

jún

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook