hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva č. RA-SNCA/20196767 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať súbor vo formáte PDF o veľkosti 947 kb [947 kB] Zmluvy 28.12.2022 14:28:20
Kúpna zmluva na predaj pozemkov Kúpna zmluva Mgr. Marcel Vasilenko - Obec Čertižné. Zastavaná plocha a nádvorie 48m2. Záhrada 18m2. súbor vo formáte PDF o veľkosti 1849 kb [1849 kB] Zmluvy 15.12.2022 11:44:18
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi zmluvnými stranami Fúra s.r.o. a Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 326 kb [326 kB] Zmluvy 05.12.2022 8:16:26
Faktúry október 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 725 kb [725 kB] Faktúry 10.11.2022 14:29:01
Faktúry september 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 572 kb [572 kB] Faktúry 10.11.2022 14:28:24
Faktúry august 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 606 kb [606 kB] Faktúry 10.11.2022 14:26:54
Faktúry júl 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 601 kb [601 kB] Faktúry 10.11.2022 14:26:27
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia PUĽS 2022 Zmluva Poddukelský umelecký ľudový súbor - Obec Čertižné - 09.10.2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 800 kb [800 kB] Zmluvy 21.10.2022 10:51:10
Zmluva č. 1422 392 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na rok 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 3054 kb [3054 kB] Zmluvy 20.07.2022 12:14:39
Faktúry jún 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 779 kb [779 kB] Faktúry 14.07.2022 12:27:16

Strana 1 z 22

1.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


8.

február

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook