hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo - Výstavba multifunkčného ihriska Zmluva o dielo M.Cup Production s.r.o. - Obec Čertižné: výstavba multifunkčného ihriska súbor vo formáte PDF o veľkosti 115 kb [115 kB] Zmluvy 14.6.2019 7:54:17
Faktúry máj 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 239 kb [239 kB] Faktúry 14.6.2019 7:46:59
Faktúry apríl 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 200 kb [200 kB] Faktúry 14.6.2019 7:44:17
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 182 kb [182 kB] Tlačivá - Ostatné 17.5.2019 10:22:36
Faktúry marec 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 264 kb [264 kB] Faktúry 5.4.2019 12:56:44
Objednávky marec 2019 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac marec 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 123 kb [123 kB] Objednávky 5.4.2019 12:55:53
Faktúry február 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 315 kb [315 kB] Faktúry 5.4.2019 12:55:10
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia budov na účel hasičskej zbrojnice" súbor vo formáte PDF o veľkosti 136 kb [136 kB] Zmluvy 27.3.2019 9:48:36
Faktúry január 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 296 kb [296 kB] Faktúry 19.2.2019 12:29:49
Objednávky január 2019 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac január 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 137 kb [137 kB] Objednávky 19.2.2019 12:29:11

Strana 1 z 15

20

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


11

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek