hlavný obrázok stránky

Poslanci obecného zastupiteľstva


Dochádzka

Rastislav Galajda

Ján Gombita

Vladimír Gojdič

Martin Vasilenko

Peter Babej

25.

máj

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


27.

máj

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook