hlavný obrázok stránky

Poslanci obecného zastupiteľstva


Dochádzka

Rastislav Galajda

Ján Gombita

Vladimír Gojdič

Martin Vasilenko

Peter Babej

22.

apríl

Zber separovaného odpadu

Elektro

V čase: 7:00 - 10:00


23.

apríl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook