hlavný obrázok stránky

Poslanci obecného zastupiteľstva


Dochádzka

Rastislav Galajda

Ján Gombita

Vladimír Gojdič

Martin Vasilenko

Peter Babej

23.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


7.

júl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook