hlavný obrázok stránky

Deň rusínov 2022

Oslavy dňa rusínov v našej obci (august 2022)

Naspäť

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook