hlavný obrázok stránky

Revitalizácia cintorína 2015

1. etapa revitalizácie obecného cintorína

Naspäť

30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook