hlavný obrázok stránky

Príchod o. Vladimíra

Príchod o. Vladimíra Sekeru ako správcu farnosti

Naspäť

30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook